Paldies, mēs ar jums sazināsimies

Pieteikties

Lūdzam aizpildīt pieteikuma formu

Vai gribat pārslēgties uz mājas lapu, kas paredzēta 1.-7. klasei?

PALIKT PĀRSLĒGTIES

Tālmācības vidusskola | Jautājumi

KAS IR TĀLMĀCĪBAS VIDUSSKOLA?
Tā ir tāda pati skola kā klātienes skola, tikai mācības notiek 100% tiešsaistē. Galvenā atšķirība ir tas, kā tiek pasniegts mācību materiāls. Apmācības laiku un ilgumu var izvēlēties pats.
KĀ TIEK VEIDOTS MĀCĪBU MATERIĀLS?
Mācību materiāls tiek veidots no iepriekš sagatavota materiāla, kuru katrs skolotājs izmanto, pasniedzot savu priekšmetu klases priekšā. Tieši šo materiālu mēs strukturējām, noņemam visu lieko, pēc tam augšupielādējām izglītības sistēmā rakstiskā un video nodarbību veidā.
KAS IZVĒLAS TĀLMĀCĪBAS VIDUSSKOLU?
Mūsu skolā mācās tādi pat skolēni kā citās skolās. Daļa no tiem mācās mūsu skolā jau no 1.klases, pārējie pārnāk no citām skolām vai tehnikumiem. Skolēni uz mūsu skolu tiek pārcelti bez pārtraukuma mācībās vai pēc pārtraukuma. Dažiem no tiem šis pātraukums ir liels.
KĀ JĀMĀCĀS TĀLMĀCĪBĀ?
Viss materiāls ir sadalīts pa tēmām. Katras tēmas noslēgumā ir pārbaudes darbs. Nokārtojot tēmu pēc tēmas, skolēns pabeidz skolu un nokārto valsts eksāmenu.
KAS PALĪDZ MACĪBĀS?
Uz visiem jautājumiem par mācību materiālu atbild konkrēta priekšmeta skolotāji, uz visiem pārējiem ar izglītību saistošiem jautājumiem atbild klases audzinātājs. Papildus vienmēr varat zvanīt direktorei un direktores vietniecei uz numuru +371 27271017 vai rakstīt e-pastu [email protected]

Visa mūsu skola atbilst tam, lai mūsu mīļajiem skolēniem būtu viegli un interesanti mācīties.
KĀPĒC IZVĒLAS TĀLMĀCĪBAS VIDUSSKOLU?
Tālmācības skolu izvēlas tie skolēni, kuri piekopj aktīvu dzīvesveidu, strādā, sporto vai vēlas vairāk laika veltīt vaļaspriekiem un ģimenei.
KĀDI IR MŪSU SKOLOTĀJI?
Mūsu skolotāji augstu vērtē savas attiecības ar skolēniem. Viņi rūpējas par skolēnu labsajūtu, nepieciešamības gadījumā palīdz un uzklausa. Mūsu skolotāji veiksmīgi strādā ar modernajām tehnoloģijām, viņiem ir plašas zināšanas par savu mācību priekšmetu un ar tiem saistītiem priekšmetiem, kā arī mūsus skolotāji labi spēj orientēties skolēnu interesēs un vajadzībās.
KĀDU PROGRAMMU PIEDĀVĀ TĀLMĀCĪBAS VIDUSSKOLA?
Tālmācības vidusskola “Rīgas 1. vidusskola” piedāvā vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojoša virziena tālmācības programmu un vispārējās pamatizglītības tālmācības programmu.
KĀDI REZULTĀTI TIKS SASNIEGTI?
Pēc mācību programmas apguves, mūsu skola izsniedz APLIECĪBU PAR VISPĀRĒJO PAMATIZGLĪTĪBU un ATESTĀTU PAR VISPĀRĒJO VIDĒJO IZGLĪTĪBU, kas pilnībā atbilst valsts standartiem un iegūtās zināšanas un prasmes dod pamatu visai turpmākajai dzīvei.
KĀDA IR GARANTIJA?

  • Tavs vidējais vērtējums būs augstāks nekā iepriekšējā skolā;
  • Tev būtiski uzlabosies mācību sasniegumi visos apgūstamajos priekšmetos;
  • Pieaugs interese par mācību procesu.

*Vienīgais nosacījums - savlaicīgi izpildīt skolotāja uzdotos darbus.
KAD VAR IESTĀTIES?
Mēs priecājamies par jauniem skolēniem jebkurā laikā. Pāriet no citas skolas vai tehikuma var jebkurā mēnesī. Iepriekš nokārtotās tēmas būs pielīdzinātas un mācības būs iespēja turpināt 100% tiešsaistē. Mēs rūpējamies par saviem skolniekiem un bieži piedāvājam dažādas atlaides.

Pirmajā klasē var iestāties no 1.jūnija līdz 5.septembrim.
VAI SKOLA JĀAPMEKLĒ KLĀTIENĒ?
Mēs aktīvi izmantojam mūsdienīgus komunikācijas līdzekļus, tāpēc nākt uz skolu nav nepieciešams. Visus jautājumus varat uzdot zvanot, rakstot whatsapp, sūtot e-pastu vai sūtot vēstuli Moodle mācību vietnē. Ja tomēr Jūs izdomāsiet atnākt pie mums klātienē, mēs priecāsimies Jūs redzēt. Klātienē jāierodas tikai, lai saņemtu sertifikātu vai atestātu. Mūsu adrese ir Audēju 8, Rīga.
KUR TURPINA MĀCĪBAS MŪSU ABSOLVENTI?
Mūsu absolventi brīvi un viegli turpina mācības gan populārākajās Latvijas augstskolās un universitātēs, gan pasaules augstākās izglītības mācību iestādēs.
VAI EKSĀMENI NOTIEK KLĀTIENĒ?
Eksāmeni notiek klātienē. Visa informācija par eksāmenu norisi tiek aizsūtīta uz e-pastu (laiks un vieta), kā arī visa informācija tiek izvietota mācību vietnē Moodle.
VAI MĀCĪTIES IESPĒJAMS ARĪ BRĪVDIENĀS UN VAKAROS?
Jā, mācības notiek attālināti mūsu mācību vidē Moodle, kura mācību gada laikā ir pieejama 24/7 -gan brīvdienās, gan svētku dienās.
KUR ES VARU VAIRĀK UZZINĀT PAR MOODLE MĀCĪBU VIDI?
Šajā video Jūs varat iepazīties, kā strādā mūsu mācību sistēma:

https://www.youtube.com/watch?v=2nxP7AKs0jk
Skolas atbildes uz jautājumiem ir aktuālas 1 mēnesi. Vecākas atbildes glabājas skolas vēsturei.

BEZMAKSAS tālmācības sistēmas testēšana

IZMĒĢINĀT SISTĒMU

Palikuši jautājumi?

Jautājiet un saņemiet izsmeļošu atbildi!