Paldies, mēs ar jums sazināsimies

UZŅEMŠANA bez pārtraukuma mācībās

Lūdzam aizpildīt pieteikuma formu

Izglītību apliecinošie dokumenti

Rīgas 1. vidusskolas absolventi saņem:

  1. Atestātu par vispārējo vidējo izglītību.
  2. Apliecību par vispārējo pamatizglītību.
  3. Zelta absolventa medaļu par augstiem mācību sasniegumiem.

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību apliecina, ka absolvents ir veiksmīgi apguvis visus mācību priekšmetus, paredzētus izglītības programmā, un parādīja pietiekošo zināšanu līmeni.

Skola izsniedz valsts standarta atestātu ar Latvijas Republikas ģerboni. Šīs atestāts par vidējo izglītību ir atzīts visa pasaulē.

Atestāts izsniedzams latviešu valodā. Atestāta dubikāta izsniegšna angļu vai krievu valodā maksā 9 eiro.

 

Atestātam par vispārējo vidējo izglītību ir sekojošie pielikumi:

1. Sekmju izraksts.

Sekmju izraksts ietver sevī gala atzīmes par 12. klasi par visiem apgūtajiem mācību priekšmetiem.

 

Tālāk tiek norādītas atzīmes par ieskaitem un eksāmeniem, kā arī skolēna sasniegumi olimpiādēs un zinātniski-pētniecisko darbu veikšanā.

 

2. Vispārējās vidējās izglītības sertifikāts.

Šīs sertifikāts apliecina, ka absolvents ir nokārtojis valsts centralizētos eksāmenus.

Sertifikātā ir noradīti priekšmeti, kuros ir nokārtoti eksāmeni un norādīts zināšanu līmenis šajos priekšmetos.

Apliecība par vispārējo pamatizglītību

Zelta absolventa medaļa

Zelta absolventa medaļa izsniedzama skolēniem, kas sasnieguši visaugstākos mācību rezultātus.