Paldies, mēs ar jums sazināsimies

Pieteikties

Lūdzam aizpildīt pieteikuma formu

Tālmācības vidusskola Rīgas 1.vidusskola piedāvā
profesionālās pilnveides izglītības programmas.

Programmas nosaukums: Biznesa vadības pamati
Prasības iepriekšējai izglītībai: Pamatizglītība
Programmas apjoms: 160 stundas, no tām 72 stundas notiek klātienē (tiešsaistē).
Programmas mērķis: Sniegt zināšanas, prasmes un iemaņas jauna uzņēmuma izveidošanai vai esoša biznesa darbības pilnveidei.
Galvenās programmā apgūstamās tēmas:
 1. Uzņēmējdarbības vispārējie jautājumi un starptautiskā biznesa vide
 2. Biznesa plānošana
 3. Personāla vadības funkcijas un to izpilde uzņēmumā
 4. Mārketinga būtība un loma biznesa mērķu sasniegšanā
 5. Biznesa tiesiskā vide
 6. Biznesa ētika un lietišķā komunikācija
Izglītības dokuments, apgūstot programmu: Apliecība
Programmas nosaukums: Digitālā mārketinga pamati
Prasības iepriekšējai izglītībai: Pamatizglītība
Programmas apjoms: 160 stundas, no tām 70 stundas notiek klātienē (tiešsaistē).
Programmas mērķis: Sniegt zināšanas par efektīva digitālā mārketinga plānošanas principiem un prasmes izvēlēties un pielietot digitālos rīkus un instrumentus komunikācijai ar esošajiem un potenciālajiem klientiem, uzņēmuma tēla veidošanai un preču un pakalpojumu virzīšanai interneta vidē.
Galvenās programmā apgūstamās tēmas:
 1. Digitālā mārketinga būtība un loma uzņēmuma attīstībā
 2. Mārketinga pētījumi un mārketinga datu analīzes rīki
 3. Digitālā mārketinga projekta īstenošana
 4. Digitālo kampaņu rīki un platformas biznesa vajadzībām
 5. Satura mārketings un tā tehnoloģijas
 6. E-komercijas būtība un mūsdienu tendences
Izglītības dokuments, apgūstot programmu: Apliecība
Programmas nosaukums: Digitālā pratība biznesā
Prasības iepriekšējai izglītībai: Vidējā izglītība
Programmas apjoms: 160 stundas, no tām 75 stundas notiek klātienē (tiešsaistē).
Programmas mērķis: Attīstīt zināšanas un prasmes pielietot dažādas tehnoloģijas un rīkus biznesa procesu digitalizācijai, optimizējot un automatizējot dažādus vadības un administratīvos procesus un nodrošinot attālināta darba norisi.
Galvenās programmā apgūstamās tēmas:
 1. Digitālo kompetenču nozīme biznesā
 2. Lietišķā programmatūra vadības un administratīvajos procesos
 3. Personāla vadības funkcijas un to digitalizācija uzņēmumā
 4. Tiešsaistes sadarbības rīki un metodes
 5. Ētika un lietišķā etiķete digitālā vidē
Izglītības dokuments, apgūstot programmu: Apliecība
Programmas nosaukums: Datu drošība un personas datu aizsardzība digitālā vidē
Prasības iepriekšējai izglītībai: Vidējā izglītība
Programmas apjoms: 160 stundas, no tām 60 stundas notiek klātienē (tiešsaistē).
Programmas mērķis: Pilnveidot izpratni, zināšanas un prasmes, lai nodrošinātu uzņēmuma datu drošību un uzņēmuma apstrādē esošo personas datu aizsardzību digitālā vidē.
Galvenās programmā apgūstamās tēmas:
 1. Datu drošības būtība un informācijas drošības nodrošināšana.
 2. Aizsardzības rīki un metodes digitālajā vidē.
 3. Personas dati un to apstrādes pamatprincipi digitālā vidē.
 4. Datu pārziņa un datu apstrādātāja pienākumi.
 5. Datu aizsardzība e-komercijā.
 6. Personas datu apstrādes tehniskie risinājumi digitālā vidē.
Izglītības dokuments, apgūstot programmu: Apliecība
Programmas nosaukums: Digitālo prasmju pamati
Prasības iepriekšējai izglītībai: Pamatizglītība
Programmas apjoms: 160 stundas, no tām 82 stundas notiek klātienē (tiešsaistē).
Programmas mērķis: Attīstīt pamatzināšanas un pamatprasmes digitālo tehnoloģiju un rīku lietošanā dažādos procesos uzņēmumā vai iestādē, kā arī nodrošinot attālināta darba norisi.
Galvenās programmā apgūstamās tēmas:
 1. Digitālo kompetenču nozīme organizācijā
 2. Lietišķā programmatūra un tās lietošana organizācijas darba procesos (MS Word, Excel, prezentāciju sagatavošana u.c.)
 3. Tiešsaistes sadarbības rīki un metodes (t.sk. Zoom, MS Team, Miro)
 4. Ētika un lietišķā etiķete digitālā vidē
Izglītības dokuments, apgūstot programmu: Apliecība

Palikuši jautājumi?

Jautājiet un saņemiet izsmeļošu atbildi!