Izglītību apliecinošie dokumenti

Rīgas 1. vidusskolas absolventi saņem:

  1. Atestātu par vispārējo vidējo izglītību.
  2. Apliecību par vispārējo pamatizglītību.
  3. Zelta absolventa medaļu par augstiem mācību sasniegumiem.

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību apliecina, ka absolvents ir veiksmīgi apguvis visus mācību priekšmetus, paredzētus izglītības programmā, un parādīja pietiekošo zināšanu līmeni.

Skola izsniedz valsts standarta atestātu ar Latvijas Republikas ģerboni. Šīs atestāts par vidējo izglītību ir atzīts visa pasaulē.

Atestāts izsniedzams latviešu valodā. Atestāta dubikāta izsniegšna angļu vai krievu valodā maksā 9 eiro.

atestats 1758x1276

atsestats1

 

Atestātam par vispārējo vidējo izglītību ir sekojošie pielikumi:

1. Sekmju izraksts.

Sekmju izraksts ietver sevī gala atzīmes par 12. klasi par visiem apgūtajiem mācību priekšmetiem.

atestats3

 

Tālāk tiek norādītas atzīmes par ieskaitem un eksāmeniem, kā arī skolēna sasniegumi olimpiādēs un zinātniski-pētniecisko darbu veikšanā.

atsestats2

 

2. Vispārējās vidējās izglītības sertifikāts.

Šīs sertifikāts apliecina, ka absolvents ir nokārtojis valsts centralizētus eksāmenus.

Sertifikātā ir noradīti priekšmeti, kuros ir nokārtoti eksāmeni, un norādīts zināšanu līmenis šajos priekšmetos.

atsestats4

Apliecība par vispārējo pamatizglītību

aplieciba_izgriezta1

aplieciba2

atestats3_1

Zelta absolventa medaļa

Zelta absolventa medaļa izsniedzama skolēniem, kas sasnieguši visaugstākus mācību rezultātus.

 rsz_medala1

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.