RĪGAS 1. VIDUSSKOLA TĀLMĀCĪBAS VIDUSSKOLA: VIEGLI, ĀTRI, REZULTATĪVI
info
Jauno skolēnu uzņemšana!

Iestājies tālmācībā līdz 28.10.2016 un saņem nelielu dāvanu no Rīgas 1. vidusskolas!
Mēs ņemsim vērā tavus iepriekš iegūtos vērtējumus no iepriekšējās skolas vai tehnikuma un mācības varēsiet turpināt pie mums.
Kādēļ tieši TĀLMACĪBA?
- Mācīties internetā ir daudz interesantāk un rezultatīvāk - Iespējams pabeigt divas klases viena gada laikā (MK not. Nr.591) - Iestāties var jebkurā mēnesī - 100% mācību process tīmeklī - Mācības tālmācībā no 7. līdz 12.klasei - Visas atzīmes no iepriekšējās skolas vai tehnikuma pielīdzināsim un atbilstošās tiks ieskaitītas - Mūsu skolēnu vecums ir 12-45 gadi. Nāc!
Skaties video
Uzmanību! UZŅEMŠANA 2016.
Dokumenti uzņemšanai pamatskolā
no 7. līdz 9. klasei:

  • Pase vai ID
  • Iepriekšējās klases liecība
Dokumenti uzņemšanai vidusskolā
no 10. līdz 12. klasei:

  • Pase vai ID
  • Stājoties 10. klasē, nepieciešama apliecība par pamatizglītību ar sekmju izrakstu
  • Stājoties 11. klasē, nepieciešama apliecība par pamatizglītību ar sekmju izrakstu un 10. klases liecība
  • Stājoties 12. klasē, nepieciešama apliecība par pamatizglītību ar sekmju izrakstu, 10. un 11. klases liecības
Tev ir nozaudēti visi dokumenti?
Mēs Tev palīdzēsim, brauc pie mums, raksti iesniegumu un mēs paši pieprasīsim Tavus dokumentus no arhīva.
Nepabeidzi skolu savlaicīgi?
Tas nekas, vari stāties un pabeigt skolu, jo mācīties nekad nav par vēlu. Mūsu skolēnu vecums ir 12-45 gadi. Nāc šodien!
Visi Tavi dokumenti ir Tavā iepriekšējā skolā?
Iestājies pie mums un mēs paši pieprasīsim dokumentus no Tavas iepriekšējās skolas.

Nāc pie mums uz Krišjāņa Valdemāra ielu 26, 602. kabinetu. Pateiksimies, ja iepriekš aizpildīsi šo formu.
PRIEKŠROCĪBAS
Tu vēl joprojām velti garus vakarus mājas darbiem?
Pie mums ir citādi - mūsu skolā mājasdarbi ir iekļauti mācību procesā.
Tev vēl papildus vajadzīgs mājskolotājs?
Aizmirsiet par mājskolotājiem! Mūsu mācību metode sarežģīto skaidro saprotami.
Jūti, ka vari mācīties labāk?
Tad nāc pie mums! Lielākajai daļai mūsu skolēnu sekmes ir labākas nekā iepriekšējā skolā. Sekmes noteikti uzlabosies- tikai ievēro noteikumus!
Tavs potenciāls ir daudz lielāks?
Nāc pie mums, mācies labāk un saņem Rīgas 1. vidusskolas teicamnieka ZELTA MEDAĻU.
Gribi mācības apvienot ar sportu vai darbu?
Droši nāc pie mums! Tu varēsi pats plānot savu laiku un attīstīties savā jomā.
Vai skola garantē kvalitatīvas mācības?
Jā. Mēs garantējam mācību kvalitāti. Izglītības kvalitātes valsts dienests ir akreditējis gan skolu, gan visas izglītības programmas uz maksimālo termiņu.
PAĀTRINATĀ APMĀCĪBA ir iespēja pabeigt divas klases viena gada laikā (MK not. Nr.591).
7. KLASE TĀLMĀCĪBĀ
Mācību priekšmeti:
latviešu valoda, pirmā svešvaloda (angļu vai vācu), otrā svešvaloda (vācu vai krievu valoda) matemātika, bioloģija,
Latvijas vēsture, pasaules vēsture, literatūra, mūzika, vizuālā māksla, sociālās zinības, ģeogrāfija.

Tālmācības vidusskola: Mazākumtautību izglītības programmā jāapgūst arī mācību priekšmets
mazākumtautību valoda (krievu) un tikai viena svešvaloda! Informātikas atzīme tiek izlikta apliecības
sekmju izrakstā tieši no 7.klasē iegūtajiem vērtējumiem! Papildus fakultatīvi var apgūt kristīgo mācību!

Izglītojamie aicināti arī piedalīties mācību priekšmetu
olimpiādēs un citos konkursos.

paātrinātā apmācība
PIETEIKTIES
8. KLASE TĀLMĀCĪBĀ
Mācību priekšmeti:
latviešu valoda, pirmā svešvaloda (angļu vai vācu), otrā svešvaloda (vācu vai krievu valoda) matemātika, fizika,
ķīmija, bioloģija, Latvijas vēsture, pasaules vēsture, literatūra, mūzika, vizuālā māksla, sociālā zinības, ģeogrāfija.

Tālmācības vidusskola: Mazākumtautību izglītības programmā jāapgūst arī mācību priekšmets
mazākumtautību valoda (krievu) un tikai viena svešvaloda!
Papildus fakultatīvi var apgūt informātiku un kristīgo mācību.

Izglītojamie aicināti arī piedalīties mācību priekšmetu
olimpiādēs un citos konkursos.

paātrinātā apmācība
PIETEIKTIES
9. KLASE TĀLMĀCĪBĀ
Mācību priekšmeti:
latviešu valoda, pirmā svešvaloda (angļu vai vācu), otrā svešvaloda (vācu vai krievu valoda) matemātika, fizika,
ķīmija, bioloģija, Latvijas vēsture, pasaules vēsture, literatūra, mūzika, vizuālā māksla, sociālā zinības, ģeogrāfija.

Tālmācības vidusskola: Mazākumtautību izglītības programmā jāapgūst arī mācību priekšmets
mazākumtautību valoda (krievu) un tikai viena svešvaloda!
Papildus fakultatīvi var apgūt informātiku un kristīgo mācību.

Izglītojamie aicināti arī piedalīties mācību priekšmetu
olimpiādēs un citos konkursos.

paātrinātā apmācība
PIETEIKTIES
10. KLASE TĀLMĀCĪBĀ
Mācību priekšmeti:
latviešu valoda, pirmā svešvaloda (angļu vai vācu), matemātika, informātika, fizika, ķīmija, bioloģija, Latvijas un
pasaules vēsture, literatūra, psiholoģija, ētika.

Tālmācības vidusskola: Mazākumtautību izglītības programmā jāapgūst arī mācību priekšmets
mazākumtautību valoda (krievu)! Papildus iespējams apgūt arī otro svešvalodu angļu, vācu vai krievu valodu.

Izglītojamie aicināti arī piedalīties mācību priekšmetu olimpiādēs un citos
konkursos, kā arī izstrādāt un aizstāvēt Zinātniski pētniecisko darbu!

paātrinātā apmācība
PIETEIKTIES
11. KLASE TĀLMĀCĪBĀ
Mācību priekšmeti:
latviešu valoda, pirmā svešvaloda (angļu vai vācu), matemātika, informātika, fizika, ķīmija, bioloģija, Latvijas un
pasaules vēsture, literatūra, psiholoģija, ētika, ekonomika.

Tālmācības vidusskola: Mazākumtautību izglītības programmā jāapgūst arī mācību priekšmets
mazākumtautību valoda (krievu)! Psiholoģijas, ētikas un informātikas atzīmes tiek izliktas
atestāta sekmju izrakstā tieši no 11.klasē iegūtajiem vērtējumiem!

Izglītojamie aicināti arī piedalīties mācību priekšmetu olimpiādēs un citos
konkursos, kā arī izstrādāt un aizstāvēt Zinātniski pētniecisko darbu!

paātrinātā apmācība
PIETEIKTIES
12. KLASE TĀLMĀCĪBĀ
Mācību priekšmeti:
atviešu valoda, pirmā svešvaloda (angļu vai vācu), matemātika, fizika, ķīmija, bioloģija, Latvijas un pasaules
vēsture, literatūra, mūzika vai vizuālā māksla, ekonomika.

Tālmācības vidusskola: Mazākumtautību izglītības programmā jāapgūst arī mācību priekšmets
mazākumtautību valoda (krievu)! Eksāmenu priekšmetos gatavojoties eksāmeniem tiek
nodrošināta PROF pieeja uzdevumi.lv, kā arī papildus konsultācijas gan klātienē, gan tiešsaistē.

Ja Jums ir kāds mācību priekšmets, kuru Jūs vēlētos apgūt papildus no citiem
mācību gadiem, mēs to Jums varam pievienot bez papildus samaksas, lai
Jums būtu iespēja mācīties un iegūt sev vēlamākus vērtējumus!

paātrinātā apmācība
PIETEIKTIES
Atsaukmes
FaceIeva Šāberte,
skolniece
Man patīk tas, ka skolā nav jāsēž ilgi klasē un var mācīties, kad vēlies – no rīta vai vakarā. Skolotāji ir ļoti atsaucīgi un pretimnākoši. Pēc pāriešanas tālmācības skolā, manas sekmes ir uzlabojušas. Lielāka priekšrocība ir tāda, ka var mācīties un strādāt.
FaceUna Melgalve,
skolniece
Man šajā skolā patīk tas, ka varu mācīties tad, kad man ir vairāk brīvā laika, jebkurā diennakts laikā. Skolotāji un audzinātāji ir ļoti atsaucīgi un pretimnākoši. Mana mācību kvalitāte ir uzlabojusies. Manuprāt, tālmācības priekšrocības ir ļoti lielas.
Garantija
Tava vidējā atzīme būs augstāka nekā iepriekšējā skolā. Tev nozīmīgi uzlabosies mācību sasniegumi visos apgūstamajos priekšmetos un pieaugs ieinteresētība mācību procesā. Tev ir tikai savlaicīgi jāizpilda pasniedzēja uzdoto.
Drošs ieguldījums
Visgudrāk ir ieguldīt izglītībā – šādas investīcijas veicina Tavu un Tava bērna attīstību un atmaksājas vairākkārtīgi. Mācību maksa: 185 € semestrī (pusgads).
Ja maksāt pa mēnešiem, sanāk 37€ mēnesī + maksa par grafika dalīšanu. Reģistrācijas maksa: 19 €.
ATESTĀTS
SKATIES VIDEO
Rīgas 1. vidusskolas absolventi pēc 9 klases saņem Apliecību par vispārējo pamatizglītību un pēc 12 klases saņem Atestātu par vispārējo vidējo izglītību. Labākie saņem Zelta absolventa medaļu par augstiem mācību sasniegumiem. Skola izsniedz valsts standarta atestātu ar Latvijas Republikas ģerboni. Šīs atestāts ir atzīts visā pasaulē.
Mūsu adrese
Rīgas 1. vidusskola
Kr. Valdemāra iela 26,
Rīga, Latvija,
LV-1010
Sazinieties ar mums
+371 20 200 007
E-mail: docs@vidusskola.com
Darba laiki
Pirmdiena-Piektdiena
9:00 – 18:00

LAI PIETEIKTOS MĀCĪBĀM, LŪDZU, AIZPILDI SEKOJOŠU FORMU:

SAŅEM BEZMAKSAS PIEEJU

TĀLMĀCĪBAS SISTĒMAI:

Ar prieku atbildēsim

uz Jūsu jautājumiem

.