Tālmācības vidusskola

Tālmācības vidusskola:
pabeidz vidusskolu 100% Internetā

info
Jauno skolēnu uzņemšana!

Iestājies tālmācībā līdz 23.02.2018 un saņem nelielu dāvanu no Rīgas 1. vidusskolas!
Mēs ņemsim vērā tavus iepriekš iegūtos vērtējumus no iepriekšējās skolas vai tehnikuma un mācības varēsiet turpināt pie mums.
Kādēļ tieši TĀLMACĪBA?
- Mācīties internetā ir daudz interesantāk un rezultatīvāk; - Iespējams pabeigt divas klases viena gada laikā (MK not. Nr.591); - Iestāties var jebkurā mēnesī; - 100% mācību process tīmeklī; - Mācības tālmācībā no 7. līdz 12.klasei; - Mēs ņemsim vērā tavus iepriekšējā skolā vai tehnikumā iegūtos vērtējumus un mācības turpināsi tālmācībā; - Mūsu skolēnu vecums ir 12-45 gadi. Nāc!
Skaties video
Uzmanību! UZŅEMŠANA!
Nepabeidzi skolu savlaicīgi?
Tas nekas, vari stāties un pabeigt skolu, jo mācīties nekad nav par vēlu. Mūsu skolēnu vecums ir 12-45 gadi. Nāc šodien!
Tev ir nozaudēti visi dokumenti?
Mēs Tev palīdzēsim, brauc pie mums, raksti iesniegumu un mēs paši pieprasīsim Tavus dokumentus no arhīva.
Visi Tavi dokumenti ir Tavā iepriekšējā skolā?
Iestājies pie mums un mēs paši pieprasīsim dokumentus no Tavas iepriekšējās skolas.
PRIEKŠROCĪBAS
Tu vēl joprojām velti garus vakarus mājas darbiem?
Pie mums ir citādi - mūsu skolā mājasdarbi ir iekļauti mācību procesā.
Jūti, ka vari mācīties labāk?
Tad nāc pie mums! Lielākajai daļai mūsu skolēnu sekmes ir labākas nekā iepriekšējā skolā. Sekmes noteikti uzlabosies- tikai ievēro noteikumus!
Tev vēl papildus vajadzīgs mājskolotājs?
Aizmirsiet par mājskolotājiem! Mūsu mācību metode sarežģīto skaidro saprotami.
Gribi mācības apvienot ar sportu vai darbu?
Droši nāc pie mums! Tu varēsi pats plānot savu laiku un attīstīties savā jomā.
PAĀTRINATĀ APMĀCĪBA ir iespēja pabeigt divas klases viena gada laikā (MK not. Nr.591).

Tālmācības vidusskola

7. klase tālmācībā
Mācību priekšmeti:
Latviešu valoda, pirmā svešvaloda (angļu vai vācu), otrā svešvaloda (vācu vai krievu valoda) matemātika, bioloģija,
Latvijas vēsture, pasaules vēsture, literatūra, mūzika, vizuālā māksla, sociālās zinības, ģeogrāfija.

Tālmācības vidusskola: Mazākumtautību izglītības programmā jāapgūst arī mācību priekšmets
mazākumtautību valoda (krievu) un tikai viena svešvaloda! Informātikas atzīme tiek izlikta apliecības
sekmju izrakstā tieši no 7.klasē iegūtajiem vērtējumiem! Papildus fakultatīvi var apgūt kristīgo mācību!

Izglītojamie aicināti arī piedalīties mācību priekšmetu
olimpiādēs un citos konkursos.
paātrinātā apmācība
PIETEIKTIES
8. klase tālmācībā
Mācību priekšmeti:
Latviešu valoda, pirmā svešvaloda (angļu vai vācu), otrā svešvaloda (vācu vai krievu valoda) matemātika, fizika,
ķīmija, bioloģija, Latvijas vēsture, pasaules vēsture, literatūra, mūzika, vizuālā māksla, sociālā zinības, ģeogrāfija.

Tālmācības vidusskola: Mazākumtautību izglītības programmā jāapgūst arī mācību priekšmets
mazākumtautību valoda (krievu) un tikai viena svešvaloda!
Papildus fakultatīvi var apgūt informātiku un kristīgo mācību.

Izglītojamie aicināti arī piedalīties mācību priekšmetu
olimpiādēs un citos konkursos.
paātrinātā apmācība
PIETEIKTIES
9. klase tālmācībā
Mācību priekšmeti:
Latviešu valoda, pirmā svešvaloda (angļu vai vācu), otrā svešvaloda (vācu vai krievu valoda) matemātika, fizika,
ķīmija, bioloģija, Latvijas vēsture, pasaules vēsture, literatūra, mūzika, vizuālā māksla, sociālā zinības, ģeogrāfija.

Tālmācības vidusskola: Mazākumtautību izglītības programmā jāapgūst arī mācību priekšmets
mazākumtautību valoda (krievu) un tikai viena svešvaloda!
Papildus fakultatīvi var apgūt informātiku un kristīgo mācību.

Izglītojamie aicināti arī piedalīties mācību priekšmetu
olimpiādēs un citos konkursos.
paātrinātā apmācība
PIETEIKTIES
10. klase tālmācībā
Mācību priekšmeti:
Latviešu valoda, pirmā svešvaloda (angļu vai vācu), matemātika, informātika, fizika, ķīmija, bioloģija, Latvijas un
pasaules vēsture, literatūra, psiholoģija, ētika.

Tālmācības vidusskola: Mazākumtautību izglītības programmā jāapgūst arī mācību priekšmets
mazākumtautību valoda (krievu)! Papildus iespējams apgūt arī otro svešvalodu angļu, vācu vai krievu valodu.

Izglītojamie aicināti arī piedalīties mācību priekšmetu olimpiādēs un citos
konkursos, kā arī izstrādāt un aizstāvēt Zinātniski pētniecisko darbu!
paātrinātā apmācība
PIETEIKTIES
11. klase tālmācībā
Mācību priekšmeti:
Latviešu valoda, pirmā svešvaloda (angļu vai vācu), matemātika, informātika, fizika, ķīmija, bioloģija, Latvijas un
pasaules vēsture, literatūra, psiholoģija, ētika, ekonomika.

Tālmācības vidusskola: Mazākumtautību izglītības programmā jāapgūst arī mācību priekšmets
mazākumtautību valoda (krievu)! Psiholoģijas, ētikas un informātikas atzīmes tiek izliktas
atestāta sekmju izrakstā tieši no 11.klasē iegūtajiem vērtējumiem!

Izglītojamie aicināti arī piedalīties mācību priekšmetu olimpiādēs un citos
konkursos, kā arī izstrādāt un aizstāvēt Zinātniski pētniecisko darbu!
paātrinātā apmācība
PIETEIKTIES
12. klase tālmācībā
Mācību priekšmeti:
Latviešu valoda, pirmā svešvaloda (angļu vai vācu), matemātika, fizika, ķīmija, bioloģija, Latvijas un pasaules
vēsture, literatūra, mūzika vai vizuālā māksla, ekonomika.

Tālmācības vidusskola: Mazākumtautību izglītības programmā jāapgūst arī mācību priekšmets
mazākumtautību valoda (krievu)! Eksāmenu priekšmetos gatavojoties eksāmeniem tiek
nodrošināta PROF pieeja uzdevumi.lv, kā arī papildus konsultācijas gan klātienē, gan tiešsaistē.

Ja Jums ir kāds mācību priekšmets, kuru Jūs vēlētos apgūt papildus no citiem
mācību gadiem, mēs to Jums varam pievienot bez papildus samaksas, lai
Jums būtu iespēja mācīties un iegūt sev vēlamākus vērtējumus!
paātrinātā apmācība
PIETEIKTIES

Atsauksmes

FaceArnis Uzuls- Petrovskis,
skolnieks
Paldies Rīgas 1. vidusskolai! Pateicoties jums, varu apvienot mācības un darbu. Meitenes uzņemšanā ir ļoti atsaucīgas un pretimnākošas. Šajā drūmajā dienā iznācu no skolas ar lielu smaidu un pašpārliecību par savas dzīves turpmākajiem mērķiem un to izdošanos!
FaceKristīne Švingere,
skolniece
Mani sauc Kristine Schwinger, pagajūšajā gadā absolvēju Rīgas 1. vidusskolu. Varu godīgi teikt - šī skola ir labākā tālmācības vidusskola Latvijā, varu to teikt, jo šī nav pirmā tālmācības skola, kurā mācos, bet viennozīmīgi ir bijusi pati labākā tālmācības skola.
Garantija
Tava vidējā atzīme būs augstāka nekā iepriekšējā skolā. Tev nozīmīgi uzlabosies mācību sasniegumi visos apgūstamajos priekšmetos un pieaugs ieinteresētība mācību procesā. Tev ir tikai savlaicīgi jāizpilda pasniedzēja uzdotais.
Drošs ieguldījums
Visgudrāk ir ieguldīt izglītībā – šādas investīcijas veicina Tavu un Tava bērna attīstību un atmaksājas vairākkārtīgi. Mācību maksa: 295 € semestrī (pusgads).
Ja maksāt pa mēnešiem, sanāk 49 € mēnesī + maksa par grafika dalīšanu. Reģistrācijas maksa: 19 €.
ATESTĀTS
atestat
SKATIES VIDEO
Rīgas 1. vidusskolas absolventi pēc 9. klases saņem Apliecību par vispārējo pamatizglītību un pēc 12. klases saņem Atestātu par vispārējo vidējo izglītību. Labākie saņem Zelta absolventa medaļu par augstiem mācību sasniegumiem. Skola izsniedz valsts standarta atestātu ar Latvijas Republikas ģerboni. Šis atestāts ir atzīts visā pasaulē.
SAŅEM BEZMAKSAS PIEEJU
TĀLMĀCĪBAS SISTĒMAI:
vidusskola
Aizpildi formu un sekretāre Diāna Tev atklās 11 noslēpumus, kā veiksmīgi pabeigt vidusskolu internetā