Skola

Rīgas 1. vidusskola – vidējā izglītība internetā, neapmeklējot skolu

10 iemesli izvēlēties mūs:

 1. Tālmācība – 100% caur internetu.
 2. Iespēja pabeigt 2 klases 1 gada laikā (MK noteikumi Nr.591, p. 46).
 3. 100% nokārtoti valsts eksāmeni.
 4. Iespēja uzsākt mācības jebkurā mēnesī, negaidot 1. septembri.
 5. Atlaides mācībām par sasniegumiem sportā un olimpiādēs.
 6. Pieņemšana mūsu partneru augstskolās bez iestājeksāmeniem.
 7. Iespēja uzsākt mācības jebkurā klasē – no 7. līdz 12.
 8. Ideālā cenas un kvalitātes attiecība.
 9. Iestāšanās jebkurā vecumā: mūsu izglītojamo mazākais vecums – 13 gadi, lielākais – 45
 10. Pasniedzēju individuālās konsultācijas.

Mūsu tālmācības vidusskola – tā ir veiksmīgo un mērķtiecīgo cilvēku izvēle!

PIEVIENOJIETIES MUMS JAU ŠODIEN!

Kurā klasē var iestāties?

Var iestāties jebkurā klasē no 7. līdz 12.

Kad var iestāties skolā?

Varat uzsākt mācības Rīgas 1.vidusskolā jebkurā laikā. Pārnāciet uz Rīgas 1.vidusskolu, mēs ieskaitīsim Jūsu iepriekš iegūtas atzīmes un Jūs varēsiet turpināt mācības e-klase vai klātienē.

Kādā valodā notiek mācības?

Mācības notiek gan latviešu, gan krievu valodā.

Kādas mācību programmas var apgūt?

• Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma

• Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma

• Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) programma

• Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) mazākumtautību programma

Vai mācību programmas ir akreditētas?

Visas skolā apgūstamās mācību programmas ir akreditētas. Ar akreditācijas dokumentiem var iepazīties šeit.

Kādu dokumentu es saņemšu pēc mācību beigšanas?

Rīgas 1.vidusskolas izsniegtie valsts parauga dokumenti:

• atestāts par vidējo izglītību,

• apliecība par pamatizglītības ieguvi

ir skolas beidzēja pilnvērtīgu un vispusīgu zināšanu apliecinājums.

Kādā vecumā var iestāties skolā?

Nav nozīmes, cik Jums ir gadu. Nezaudējiet laiku, mēs Jūs gaidām jau šodien.

Kāda ir ārpus mācību dzīve mūsu skolā?

Mūsu Izglītojamo pašpārvalde pastavīgi organizē ārpus mācību pasākumus.

Mūsu skolēni:

 • piedalās lekcijās un semināros par dažādām aktuālajām tēmām;
 • apmeklē interesantas un aizraujošas ekskursijas;
 • publicē savu avīzi.

Gribat zināt vairāk? Uzdodiet savu jautājumu šeit vai zvaniet pa tālruni +371 20 200 007