Atestāts

Rīgas 1. vidusskolas absolvents saņem аtestātu par vispārējo vidējo izglītību, kas apliecina, ka absolvents ir veiksmīgi apgūvis visus mācību priekšmetus, paredzētus izglītības programmā, un parādīja pietiekošo zināšanu līmeni.

atestats

Skola izsniedz valsts standarta atestātu ar Latvijas Republikas ģerboni. Šīs atestāts par vidējo izglītību ir atzīts visa pasaulē.

atsestats1

Pielikumi atestātam par vispārējo vidējo izglītību

1. Sekmju izraksts.

Sekmju izraksts ietver sevī gala atzīmes par 12. klasi par visiem apgūtajiem mācību priekšmetiem.

atestats3

 

Talāk tiek norādītas atzīmes par ieskaitem un eksāmeniem.

atsestats2

 

2. Vispārējās vidējās izglītības sertifikāts.

Šīs sertifikāts apliecina, ka absolvents ir nokārtojis valsts centralizētus eksāmenus.

Sertifikātā ir noradīti priekšmeti, kuros ir nokārtoti eksāmeni, un norādīts zināšanu līmenis šajos priekšmetos.

atsestats4

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.